การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด  (Water Safety Plan : WSP)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ นำโดยนายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด(Water Safety Plan : WSP) ณ โรงกรองน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน