กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส ครั้งที่ 1/2563

18 พฤศจิกายน 2562


กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส ครั้งที่ 1/2563

      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2562  ที่ผ่านมา กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้แก่ งานแผนงาน งานแหล่งน้ำ งานโครงการก่อสร้าง 1-3 จัดประชุมไตรมาส 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

      นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปี 2562 การจัดสรรงบประมาณและเตรียมงานจัดจ้างปี 2563 ผลการดำเนินงานโครงการและมอบนโยบายการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานในกองแผนและวิชาการ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. อีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน