ซ่อมท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ซ่อมท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย


ซ่อมท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย

ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มอบหมายให้นายนทีบดี  มณีกุล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัดงานบริการฯ เร่งแก้ไขท่อแตกรั่ว เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย และลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังน้ำสูญเสียตามนโยบายของกปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน