โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม)

15 พฤศจิกายน 2562


โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  (พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม)

โครงการเติมใจให้กัน และออกหน่วยบริการนอกสถานที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 
(พื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม)
..........
 
(วันนี้) วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. งานลูกค้าสัมพันธ์ นำรถ PWA Mobile Service  เพื่อประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทราบเเละมาชำระค่าบริการ 
      โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ
     
 ✅ เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา
 ✅ รับแจ้งเรื่องท่อแตกรั่ว 
 ✅ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
 
ณ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม (บ้านทุ่ม) ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โดยมีวัตุถุประสงค์ เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำผู้สูงอายุในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระค่าน้ำยังอาคารสำนักงาน, แนะนำการชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชั่น, ให้ความรู้การใช้น้ำประปาประหยัดอย่างถูกวิธี, แนะนำการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านรั่วซึมด้วยตนเอง, ระบายตะกอนตรวจสอบคุณภาพน้ำในชุมชุน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจให้ผู้ใช้น้ำและ ใกล้ชิดชุมชน
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน