การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมเชิงยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก อำเภออำเภอบางสะพาน เพื่อตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อันเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอบางสะพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมเชิงยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก อำเภออำเภอบางสะพาน เพื่อตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อันเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอบางสะพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมเชิงยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก อำเภออำเภอบางสะพาน เพื่อตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อันเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอบางสะพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดย นายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพาน ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายภิรมย์  นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และนายเลิศยศ  แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก อำเภออำเภอบางสะพาน เพื่อตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อันเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอบางสะพานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน