การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC ) ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC ) ประจำปี 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC ) ประจำปี 2563

นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม SCADA เพื่อเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) ประจำปี 2563 และปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของ กปภ.สาขาตามข้อกำหนด เพื่อก้าวไปสู่องค์กรชั้นนำในการให้บริการที่เป็นเลิศ ผู้ใช้น้ำประทับใจและสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน