กปภ. - ปตท. ลงนาม MOU สร้างเสถียรภาพน้ำประปาในพื้นที่ EECi (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. - ปตท. ลงนาม MOU สร้างเสถียรภาพน้ำประปาในพื้นที่ EECi


กปภ. - ปตท. ลงนาม MOU สร้างเสถียรภาพน้ำประปาในพื้นที่ EECi

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (ที่ 3จากขวา)ลงนามร่วมกับนายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท.ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบประปารองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)โดยมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในความร่วมมือดังกล่าว ณ อาคาร EncoCปตท.สำนักงานใหญ่ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางด้านปริมาณและคุณภาพของน้ำประปา รองรับการให้บริการสาธารณูปโภคภายในโครงการ EECi เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่โครงการฯ ให้เพียงพอและทั่วถึง

เลื่อนขึ้นข้างบน