กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่บ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่บ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย


กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่บ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง โดย นายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่บ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย โดยได้ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ สอบถามปัญหาการใช้น้ำ และสำรวจความต้องการของผู้ใช้น้ำ ในการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้มียื่นคำร้องขอติดตั้งใช้น้ำประปาจำนวน 7 ราย พร้อมติดตั้งให้ผู้ใช้น้ำภายใน 1 วัน

เลื่อนขึ้นข้างบน