กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง (คลองส่งน้ำชลประทาน) พร้อมทั้งให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 200 ขวด แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ จุดรวมพลคลองส่งน้ำชลประทาน (ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า สาขาเวียงสระ)

เลื่อนขึ้นข้างบน