การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ คณะทำงานจากกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.2 จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ณ ห้องประชุมสนง.กปภ.สาขาอ่างทอง

เลื่อนขึ้นข้างบน