กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนลูกปืนเครื่องสูบน้ำ ณ บริเวณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขากุยบุรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ส่งผลให้บริเวณทั่วพื้นที่อำเภอกุยบุรีน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ทั้งนี้ หากดำเนินการเแลี่ยนลูกปืนเครื่องสูบน้ำดังกล่าวแล้วเสร็จ กปภ.สาขากุยบุรีจะดำเนินการจ่ายน้ำตามปกติ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน