กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

14 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน