กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม MORNING TALK ครั้งที่ 3/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม MORNING TALK ครั้งที่ 3/2563


กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม MORNING TALK ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดประชุมMORNING TALK ครั้งที่ 3/2563 โดยเน้นย้ำการให้บริการลูกค้าและจัดการข้อร้องเรียนให้ทันตามกำหนด SLA ติดตามการดำเนินโครงการ WSP ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC เพื่อนำไปสู่การปรับใช้ในแผนปฎิบัติงานประจำปี 2563 ทั้งนี้ยังได้พูดคุยปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานของแต่ละงาน และได้เน้นย้ำเรื่องการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน