กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562

01 พฤศจิกายน 2562


กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปถวายยังพระอารามหลวง โดยในปี 2562 กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

 

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 กปภ.จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยโดยจัดให้มีพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กปภ. ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 

          นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดสว่างอารมณ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสวรรคโลกมาแต่ช้านานเคยเป็นวัดที่เจ้าเมืองและกรรมการเมืองสวรรคโลกกระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธเรืองฤทธิ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2379-2475

 
เลื่อนขึ้นข้างบน