กปภ. ลดค่าติดตั้งประปา สัปดาห์สุดท้าย ! (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ลดค่าติดตั้งประปา สัปดาห์สุดท้าย !


กปภ. ลดค่าติดตั้งประปา สัปดาห์สุดท้าย !

 

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษลดค่าติดตั้งประปา 15 % ในโครงการ "ลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดอย่างทั่วถึง ทั้งในพื้นที่แนวเส้นท่อส่งน้ำของกปภ. และพื้นที่โครงการวางท่อขยายเขตที่มีกำหนดแล้วเสร็จภายในกรกฎาคม 2563 หนุนทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อสุขอนามัยที่ดี อย่าพลาด ! ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ !

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้ดำเนินโครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการดำเนินโครงการฯ มีประชาชนให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษเป็นจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่ที่มีแนวเส้นท่อของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศให้บริการ ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการวางท่อขยายเขตที่มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2563สามารถจองสิทธิลดค่าติดตั้ง 15 % ได้โดยต้องชำระค่าติดตั้งแบบจ่ายทั้งหมดครั้งเดียวภายใน 30 กันยายน 2563ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนประเภทที่อยู่อาศัย (มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว 1 มาตร) เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน)  สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ยังสามารถลงทะเบียนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งหวังให้ทุกครัวเรือนมีโอกาสเข้าถึงสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถขอติดตั้งประปาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน