กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชน ร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชน ร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5


กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชน ร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

 

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM 2.5)พร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วประเทศ เฝ้าระวังแนวโน้มสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้สภาพอากาศปิดและเริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในการนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กปภ.ได้เตรียมแผนช่วยเหลือ หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในส่วนภูมิภาคเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ติดตามและเฝ้าระวังแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างใกล้ชิด โดยตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำข้อมูลมาประเมินและกำหนดมาตรการการดำเนินงานอย่างรัดกุมและเหมาะสม ตลอดจนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในทันที รวมถึงการสนับสนุนความช่วยเหลือและบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด         

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีฝุ่นละออง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาพอากาศปิดและแปรปรวน หากจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการรับมลพิษทางอากาศ สำหรับพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ กปภ.สาขาใกล้เคียง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน