กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง โดยนางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการฯ มอบหมายให้ นายวรพจน์ ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช  ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน