กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562


กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว หัวหน้างาน/พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น และบำรุงรักษาต้นไม้รอบอาคารสำนักงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน