การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองตาแก้ว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองตาแก้ว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองตาแก้ว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดยนายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองตาแก้ว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งสร้างความเป็นกันเองและความประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน