กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขาขอนเเก่น (พ) ร่วมงาน "KHON KAEN SMART CITY & MICE CITY EXPO 2019" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขาขอนเเก่น (พ) ร่วมงาน "KHON KAEN SMART CITY & MICE CITY EXPO 2019"


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)  วันที่ 21 ตุลาคม 2562  กปภ.สาขาขอนเเก่น (พ) ร่วมงาน "KHON KAEN SMART CITY & MICE CITY EXPO 2019"

กปภ.สาขาขอนแก่น()

วันที่ 21 ตุลาคม 2562  กปภ.สาขาขอนเเก่น (ร่วมงาน "KHON KAEN SMART CITY & MICE CITY EXPO 2019" 

.........

      โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (มอบหมายหัวหน้างาน เเละ พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม การจัดงาน"KHON KAEN SMART CITY & MICE CITY EXPO 2019"   โดยจังหวัดขอนเเก่น จัดงาน ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562เพื่อส่งเสริมเเละประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักรู้เเละมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น ไปสู่การเป็นเมืองอัฉริยะ (Smart City) ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงาน ได้มีการบรรยาย /เสวนา ในหัวข้อ "การเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)  เเละ หัวข้อ "วิสัยทัศน์ เเละเป้าหมายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะรวมถึงบรรยาย ในประเด็น  "โอกาส ปัจจัยความสำเร็จ เเละประสบการณ์ ในการพัฒนาขอนเเก่นสู่เมืองอัจฉริยะด้านการคมนาคมขนส่ง (Smart Mobility)" เเละมีการจัดนิทรรศการ เเละการเเสดงกิจกรรมมากมาย  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น 

 

 

งานลูกค้าสัมพันธ์:รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน