กปภ.สาขาขลุง ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา(นอกสถานที่) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา(นอกสถานที่)


กปภ.สาขาขลุง ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา(นอกสถานที่)

            วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ำพลิ้ว – แหลมสิงห์ เป็นการให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลพื้นที่สำนักงานประปา เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ และได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้มาใช้บริการด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน