กปภ. ชวนสายวิ่งลงสนาม “PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง” จ.เชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ชวนสายวิ่งลงสนาม “PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง” จ.เชียงใหม่


กปภ. ชวนสายวิ่งลงสนาม “PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง” จ.เชียงใหม่

� � � � � การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกาย "PWA9 MINITHON" ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้องวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยเปิด� รับสมัครนักวิ่งตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน จนถึง วันที่ �30 พฤศจิกายน 2562 ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.alphame.co.th/pwa9-minithonซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

� � � � � ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. มุ่งหวังที่จะดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุขอนามัยให้กับประชาชน โดยผ่านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย กปภ. จึงจัดกิจกรรมวิ่ง "PWA9 MINITHONล่นม่วนใจ๋ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน จนถึง วันที่ �30 พฤศจิกายน 2562 ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.alphame.co.th/pwa9-minithonทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค จำนวน 10 แห่ง และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมเป็นผู้ให้และเป็นการตอบแทนสังคมตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. อีกด้วย

� � � � � นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9�กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ฟันรัน 5 กม. และมินิมาราธอน 10.5 กม. สิทธิและอัตราค่าสมัครได้แก่ ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท วิ่งได้ทุกระยะได้รับเสื้อ VIP, เสื้อวิ่ง, เหรียญรางวัลและถุงผ้า ประเภทธรรมดาวิ่งฟันรันและมินิมาราธอน ค่าสมัคร 450 บาท ได้รับเสื้อวิ่งและเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย และประเภท I LOVE PWA ค่าสมัคร 550 บาท สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาร่วมงานวิ่ง ได้รับเสื้อวิ่งและเหรียญรางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (ราคาค่าสมัครแต่ละประเภทยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการระบบอีก 5%) รางวัลแบ่งตามประเภทการวิ่งทั้งชายและหญิงได้แก่ ฟันรัน รุ่นทั่วไปอันดับ 1-5 ฟันรันรุ่น Kids อายุไม่เกิน 12 ปี อันดับ1-3 มินิมาราธอน รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี, 40 ปี, 50 ปี และ 60 ปี รวมทั้ง อายุ 60 ปี ขึ้นไป อันดับ 1-5รางวัลอันดับ 1 Overall และรางวัลพิเศษสำหรับกลุ่มนักวิ่งที่มาร่วมงานมากที่สุด (กลุ่ม/ชมรม/หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร) 5 รางวัล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook.com/PWA9MINITHON

เลื่อนขึ้นข้างบน