กปภ.สาขาธัญบุรี เตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเสด็จฯ คลองซอยที่ 5 อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี เตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเสด็จฯ คลองซอยที่ 5 อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


กปภ.สาขาธัญบุรี เตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเสด็จฯ คลองซอยที่ 5 อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นางสาวนริสา ปรีชา หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด เตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองซอยที่ 5 พื้นที่อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง ณ บริเวณสนามทางเข้าเทคโนธานี ถนนเลียบคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน