กปภ.สาขาในสังกัด พื้นที่ จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรน้ำในลำชี แลบึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาในสังกัด พื้นที่ จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรน้ำในลำชี แลบึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


กปภ.สาขาในสังกัด พื้นที่ จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรน้ำในลำชี แลบึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

          วานนี้ (วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (3 แห่ง) ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ, สาขาจัตุรัส และสาขาภูเขียว นำโดย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด ทั้ง 3 สาขา หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรน้ำในลำชี และบึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมอำเภอจัตุรัส โดยมี นายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทนนายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมหารือการเสนอแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเร่งด่วน จำนวน 9 ข้อ โดยได้จัดลำดับความสำคัญให้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส อยู่ในลำดับต้นๆ กรณี ให้ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ (แพขนาดเล็ก) บริเวณบึงละหาน บ้านท่าศาลา ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เพื่อใช้สำรองสูบน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง  ถือเป็นแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่ เตรียมพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน