การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าพบนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เพื่อเข้าพบสวัสดีและรายงานตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าพบนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เพื่อเข้าพบสวัสดีและรายงานตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าพบนายปรีดา สุขใจ  นายอำเภอทับสะแก เพื่อเข้าพบสวัสดีและรายงานตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  และ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562  นายศิริทัย  สวัสดิ์อารี  ผจก. กปภ.  สาขาบางสะพาน  เข้าพบนายปรีดา สุขใจ  นายอำเภอทับสะแก เพื่อเข้าพบสวัสดีและรายงานตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  และ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำประปาในพื้นที่อำเภอทับสะแก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวทางการให้บริการ, คุณภาพน้ำประปา, การซ่อมท่อแตกรั่ว รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  การให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  และมั่นใจในการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

เลื่อนขึ้นข้างบน