การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ดำเนินการตรวจสอบPRV ล้างทำความสะอาดเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ดำเนินการตรวจสอบPRV ล้างทำความสะอาดเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ดำเนินการตรวจสอบPRV ล้างทำความสะอาดเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาเลาขวัญโดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายหนง.บริการฯนายพรสุพรรณ ใจบุญ และพนักงานในสังกัดดำเนินการตรวจสอบPRV ล้างทำความสะอาดเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำและเพื่อเป็นการควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจ่าย ณ.สถานีจ่ายน้ำหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน