กปภ.ทำความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูอุบลฯ หลังน้ำท่วม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ทำความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูอุบลฯ หลังน้ำท่วม


กปภ.ทำความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูอุบลฯ หลังน้ำท่วม

            นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 8พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จ.อุบลราชธานี ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย โดย กปภ. ได้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนผู้ที่ประสบอุทกภัยจากพายุ ทั้งที่เป็นผู้ใช้น้ำและไม่เป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. ตลอดจนจัดรถบรรทุกน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยล้างบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในชุมชน พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณชุมชนบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

เลื่อนขึ้นข้างบน