กปภ. - บางแสนมหานคร ลงนามสัญญาตามข้อตกลงคุณธรรม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. - บางแสนมหานคร ลงนามสัญญาตามข้อตกลงคุณธรรม


กปภ. - บางแสนมหานคร ลงนามสัญญาตามข้อตกลงคุณธรรม

ดร.นพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรีร่วมกับ บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยหลักคุณธรรม และความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ กปภ. สำนักงานใหญ่

เลื่อนขึ้นข้างบน