กปภ.ข.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒

03 ตุลาคม 2562


กปภ.ข.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก นำเอกสารตามที่กำหนด เข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

►ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร : 08 7504 1584 , 08 1571 8195 (ติดต่อ "งานทรัพยากรบุคคล") ในวันและเวลาราชการ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน