กปภ. 96 สาขาผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life ปี 62 ตั้งเป้าปี 63 กปภ.ทุกสาขาผ่านการรับรอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. 96 สาขาผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life ปี 62 ตั้งเป้าปี 63 กปภ.ทุกสาขาผ่านการรับรอง


กปภ. 96 สาขาผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life ปี 62 ตั้งเป้าปี 63 กปภ.ทุกสาขาผ่านการรับรอง

          คณะกรรมการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากลโดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้สถานีผลิตน้ำของ กปภ. 96 สาขา ผ่านการรับรองคุณภาพตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ปี 2562 พร้อมตั้งเป้าปี 2563 กปภ. ทุกสาขาผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในปี 2561 กปภ. และกรมอนามัยริเริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายของ กปภ. รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. มั่นใจว่าจะได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ซึ่งในปี 2561 มี กปภ. 77 สาขาผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานน้ำประปาสะอาดปลอดภัย สำหรับปี 2562 กปภ. ยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐาน Water is Lifeอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด คณะกรรมการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากลโดย กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย ประกาศให้สถานีผลิตน้ำของ กปภ. 96 สาขา ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน Water is Lifeประกอบด้วย

          1. กปภ.เขต 1 สาขาชลบุรี พนัสนิคม (จ.ชลบุรี) และสระแก้ว

          2. กปภ.เขต 2 สาขาบ้านหมอพระพุทธบาท (จ.สระบุรี) พระนครศรีอยุธยา เสนา (จ.พระนครศรีอยุธยา) นครนายกอ่างทอง โชคชัย ปักธงชัย ปากช่อง และโนนสูง (จ.นครราชสีมา)

          3. กปภ.เขต 3 สาขาราชบุรี บ้านโป่ง สวนผึ้ง (จ.ราชบุรี) สามพราน (จ.นครปฐม) สุพรรณบุรี อู่ทอง (จ.สุพรรณบุรี) เลาขวัญ ท่ามะกา (จ.กาญจนบุรี) ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี และบางสะพาน (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

          4. กปภ.เขต 4 สาขาบ้านตาขุน ไชยา (จ.สุราษฎร์ธานี) ท่าแซะ หลังสวน (จ.ชุมพร) พังงา ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง (จ.พังงา) นครศรีธรรมราช จันดี และชะอวด (จ.นครศรีธรรมราช)

          5. กปภ.เขต 5 สาขาสงขลา พังลา ระโนด (จ.สงขลา) สตูล ละงู (จ.สตูล) เบตง (จ.ยะลา) สายบุรี (จ.ปัตตานี)รือเสาะ (จ.นราธิวาส) ตรัง กันตัง และห้วยยอด (จ.ตรัง)

          6. กปภ.เขต 6 สาขากุฉินารายณ์ (จ.กาฬสินธุ์) ภูเขียว บำเหน็จณรงค์ (จ.ชัยภูมิ) ชุมแพ หนองเรือ น้ำพอง และชนบท (จ.ขอนแก่น)

          7. กปภ.เขต 7 สาขาอุดรธานี บ้านผือ (จ.อุดรธานี) หนองคาย โพนพิสัย (จ.หนองคาย) บึงกาฬ (จ.บึงกาฬ) หนองบัวลำภู ด่านซ้าย วังสะพุง (จ.เลย) ศรีสงคราม และบ้านแพง (จ.นครพนม)

          8. กปภ.เขต 8 สาขาพิบูลมังสาหาร เขมราฐ (จ.อุบลราชธานี) อำนาจเจริญ มุกดาหาร เลิงนกทา (จ.ยโสธร) นางรอง ลำปลายมาศ (จ.บุรีรัมย์) และสังขะ (จ.สุรินทร์)

          9. กปภ.เขต 9 สาขาจอมทอง สันกำแพง แม่ริม แม่แตง ฝาง (จ.เชียงใหม่) น่านท่าวังผา (จ.น่าน)แม่ขะจาน เถิน (จ.ลำปาง)พาน แม่สาย เทิง (จ.เชียงราย) จุน (จ.พะเยา) ร้องกวาง เด่นชัย (จ.แพร่) และบ้านโฮ่ง (จ.ลำพูน)

          10. กปภ.เขต 10 สาขาชัยนาท ท่าตะโก (จ.นครสวรรค์) พิษณุโลก นครไทย (จ.พิษณุโลก) หล่มสัก ชนแดน (จ.เพชรบูรณ์) ตาก อุตรดิตถ์ ศรีสัชนาลัย และสวรรคโลก (จ.สุโขทัย)

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมี กปภ. 173 สาขาผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรมอนามัยยอมรับความเป็นองค์กรมืออาชีพผลิตน้ำประปาของ กปภ. ทั้งนี้ กปภ. จะยังคงเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยมีเป้าหมายให้ กปภ. ทุกสาขาผ่านการรับรองฯ ในปี 2563 เพื่อให้ กปภ. เป็นหน่วยงานแม่แบบผลิตน้ำประปาในระดับภูมิภาคของประเทศ

เลื่อนขึ้นข้างบน