กปภ. มอบลานออกกำลังกาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. มอบลานออกกำลังกาย


กปภ. มอบลานออกกำลังกาย

              ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบลานออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมเครื่องออกกำลังกายในโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน" ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีสุขภาพที่ดีและมีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน โดยมีนางคำแหวน นิกรเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด เป็นผู้รับมอบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน