กปภ. สร้างฝายชะลอน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สร้างฝายชะลอน้ำ


กปภ. สร้างฝายชะลอน้ำ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำโดยนายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการ กปภ.สาขาเชียงใหม่พร้อมด้วยพนักงานร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยสร้างฝายชะลอน้ำภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562 เพื่อช่วยชะลอน้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศน์ ณ บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

เลื่อนขึ้นข้างบน