รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตามประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และประกาศลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบวัดคุณลักษณะนิสัย ตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ นั้น  บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเเเล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีสำรองในตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน