กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. เพื่อทำการประสานระบบไฟฟ้า กับเครื่องสูบน้ำแรงสูง ที่สถานีจ่ายน้ำหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไม่ไหลบริเวณสายโรงงานโซล่าเซล (โรงงานจีน) บริเวณเส้นจ่ายน้ำขึ้นสถานีเขาสุวรรณ และบริเวณถนน ๓๓๑ จากหนองแหน-เกตุเวย์ จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จัดเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จักจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน