กปภ.สาขาบ้านบึง ล้างถังตะกอน ตามโครงการ WSP ณ สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ล้างถังตะกอน ตามโครงการ WSP ณ สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว


กปภ.สาขาบ้านบึง ล้างถังตะกอน ตามโครงการ WSP ณ สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว

          วันที่ 12 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ดำเนินการล้างถังตะกอน ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) เพื่อให้เกิดระบบการดำเนินการจัดการผลิตและจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานของกปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน