กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562


กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต มอบหมายให้นายธำรง คุ้มเพชร ผช.ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยหัวน้างานและพนักงานในสังกัด ออกพบปะประชาชนตาม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 5/2562 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับประปาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 247 ม.5 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในการนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาภายในอาคารและภายนอกอาคาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปารวมถึงประชาสัมพันธ์ลดค่าติดตั้ง 15 %โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ  ปี 2562 และรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ประปาสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน