การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk ครั้งที่ 15/2562" ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk ครั้งที่ 15/2562" ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk ครั้งที่ 15/2562" ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

     วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ภายใต้การบริหารงานของ นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk ครั้งที่ 15/2562" ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก สาระสำคัญในการสนทนา สอบถามปัญหา อุปสรรคในการทำงานของแต่ละงานและแนวทางการแก้ไข การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และการให้บริการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและประทับใจ ให้กับผู้ใช้น้ำอยู่เสมอ รวมไปถึงการนัดหมายในการจัดการทำบุญสำนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และการติดตามผลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) GECC

เลื่อนขึ้นข้างบน