การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

            วันที่ 9-12  กันยายน 2562 นางรุ่งนภา  หอมสกุล ผจก. กปภ.สาขาบางสะพาน มอบหมายให้นายสมโภชน์  ใหม่ทอง หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ตามแผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย

เลื่อนขึ้นข้างบน