การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 12กันยายน 2562นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมาย นายพรสุพรรณ ใจบุญ หัวหน้างานงานบริการฯ ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อความใสสะอาด มั่นใจในคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน ประจำปี และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan)

เลื่อนขึ้นข้างบน