การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water safety Plan : WSP) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ WSP ทั้งนี้ นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้กำชับให้ทุกส่วนดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา ภายใต้ค่านิยมองค์กร มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

เลื่อนขึ้นข้างบน