กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

                เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ งานจัดเก็บรายได้ ๑, ๒ และ ๓ ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธานฯ เพื่อหารือ ๒ เรื่อง ดังนี้

                ๑. กำหนดแผนการดำเนินการและกำกับดูแล กปภ.สาขาในสังกัด รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน รหัสประจำบ้าน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / มือถือ ให้เป็นปัจจุบัน

                ๒. แนวทางปฏิบัติงานการดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปาอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน