กปภ.สาขาบ้านบึง ให้การต้อนรับ รปก.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ให้การต้อนรับ รปก.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ


กปภ.สาขาบ้านบึง  ให้การต้อนรับ รปก.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ

          กปภ.สาขาบ้านบึง นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบ้านบึงเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน