การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ต้อนรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ศึกษาดูงานระบบผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ต้อนรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ศึกษาดูงานระบบผลิต


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  ต้อนรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ศึกษาดูงานระบบผลิต

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  พร้อมด้วย นายรัตนิกร หน่อแก้ว หัวหน้างานผลิตและพนักงาน ต้อนรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ศึกษาดูงานระบบผลิต  บริเวณ ห้องประชุมอาคารผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยบรรยายขั้นตอนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา และพาเยี่ยมชมโรงกรอง พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ในการนำไปปรับใช้ต่อไป 
 

เลื่อนขึ้นข้างบน