“กปภ. สนับสนุนการศึกษา” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

“กปภ. สนับสนุนการศึกษา”


“กปภ. สนับสนุนการศึกษา”

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กปภ. นำอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษา มอบให้โรงเรียนหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะทางด้านอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน