กปภ.สาขาขนอม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562


กปภ.สาขาขนอม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอมภายใต้การบริหารงานของ นายสานิษ กาญจนกุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกิจกรรมMorning Talk ครั้งที่ 10/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขนอม

        โดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม ได้พูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การลดน้ำสูญเสีย การลดรายจ่าย การเพิ่มผู้ใช้น้ำ การปฏิบัติงานตามโครงการจัดการน้ำสะอาด รวมทั้งความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้ง ผู้จัดการและพนักงาน ได้ร่วมคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 3/2562  ซึ่งได้แก่ นางสาวศิริพร ดำเกิงพันธุ์ ตำแหน่งนักบัญชี 7 โดยผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 3/2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

                             

ช่องทางติดต่อสอบถาม

•โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

เลื่อนขึ้นข้างบน