กปภ.สาขาราชบุรี “ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ประชาชน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี “ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ประชาชน”


กปภ.สาขาราชบุรี  “ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ประชาชน”

 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2562 นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี  ผช.ผจก.,หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ"บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วัดน้ำพุไชยสิทธิ์ หมู่ที่ 6  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ร่วมแจกน้ำดื่ม  ของที่ระลึก สำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการให้บริการ ของกปภ.สาขาราชบุรี เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานของกปภ.และศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

เลื่อนขึ้นข้างบน