กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธาน ร่วมพูดคุยเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแก่ลูกค้า กปภ. (Service Level Agreement : SLA) และการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย พร้อมร่วมกันหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประจำวันและวางแผนการทำงาน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน