การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ประชุมวางแผน การบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับ การวางแผนการใช้น้ำดิบและส่งจ่ายน้ำจากกปภ.สาขาวัฒนานคร พร้อมทั้งวางแผนการส่งน้ำดิบจากสถานีผลิตน้ำพระปรงเพื่อมาสนับสนุนการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำบ้านด่านเพื่อจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ของอำเภออรัญประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ประชุมวางแผน การบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับ การวางแผนการใช้น้ำดิบและส่งจ่ายน้ำจากกปภ.สาขาวัฒนานคร พร้อมทั้งวางแผนการส่งน้ำดิบจากสถานีผลิตน้ำพระปรงเพื่อมาสนับสนุนการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำบ้านด่านเพื่อจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ของอำเภออรัญประเทศ


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ประชุมวางแผน การบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับ การวางแผนการใช้น้ำดิบและส่งจ่ายน้ำจากกปภ.สาขาวัฒนานคร พร้อมทั้งวางแผนการส่งน้ำดิบจากสถานีผลิตน้ำพระปรงเพื่อมาสนับสนุนการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำบ้านด่านเพื่อจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ของอำเภออรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล  ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ. สาขาอรัญประเทศพร้อมด้วยพนักงานงานผลิตและงานบริการฯ ประชุมวางแผน การบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับ การวางแผนการใช้น้ำดิบและส่งจ่ายน้ำจากกปภ.สาขาวัฒนานคร พร้อมทั้งวางแผนการส่งน้ำดิบจากสถานีผลิตน้ำพระปรงเพื่อมาสนับสนุนการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำบ้านด่านเพื่อจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ของอำเภออรัญประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า กปภ.สาขาอรัญประเทศจะมีปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตเป็นน้ำประปาส่งจ่ายในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน