กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมกับ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.ข 1 จัดนิทรรศการ ฯ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมกับ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.ข 1 จัดนิทรรศการ ฯ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี


กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมกับ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.ข 1 จัดนิทรรศการ ฯ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมกับ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พนักงาน ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมไปถึง การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หาค่าความใส ความเค็ม และ อื่นๆ ของน้ำดิบที่จะมาผลิตน้ำประปา ทั้งนี้ในการจัดนิทรรศการ มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี โดยมี คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก.

เลื่อนขึ้นข้างบน