กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562


กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562  วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาท่ามะกา นำโดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา โดยได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ "มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ."พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน อาชิเช่น วางแผนงานการประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลดค่าติดตั้งประปา 15% พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำที่มีงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำแล้วเสร็จ, จัดกิจกรรม "Big cleaning day" , ซ้อมแผนดับเพลิง, เป็นต้น อันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน